NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

19-12-2016

Informatie Overheidsjurist van het Rijk 2016

De prijsuitreiking voor de «Overheidsjurist van het Rijk 2016» wordt georganiseerd door JuristenRijk, de vakvereniging voor juristen die in dienst zijn van de Rijksoverheid. Iedereen kan een jurist van de Rijksoverheid voordragen. Het is ook mogelijk een jurist namens een groep voor te dragen. Voordrachten kunnen per e-mail (info@juristenrijk.nl) worden ingediend. Voordragers wordt verzocht de nominatie zo goed mogelijk te motiveren. Concrete voorbeelden uit het jaar 2016 worden gewaardeerd.

De jury zal uit de voorgedragen lijst van juristen een shortlist maken. Op basis van de shortlist stelt de jury vervolgens de uiteindelijke genomineerden vast. De winnaar wordt op de dag van de prijsuitreiking (24 april 2017) bekendgemaakt. Het is mogelijk dat de jury contact opneemt met de voordrager(s) en – zodra de shortlist is vastgesteld – met collega’s en leidinggevenden. De voorgedragen juristen worden daarover geïnformeerd.

Uitsluitend juristen in dienst van de rijksoverheid komen in aanmerking.

De jury bestaat uit:

Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Eveline Ruinaard, directeur Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Simone Boitelle, directeur Communicatie van het ministerie van Financiën

Paul van den Hoven, hoogleraar Taal, Communicatie en Argumentatieleer

Ellen de Bruin, plv. directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Economische Zaken

 

Criteria Rijksoverheidsjurist van 2016

De winnende overheidsjurist heeft een bijzondere prestatie verricht en/of spreekt anderen structureel tot de verbeelding en als voorbeeld.

De jury beoordeelt de ingebrachte kandidaten aan de hand van vier criteria. De eerste twee betreffen drempelcriteria: aan deze criteria moet in ieder geval worden voldaan. De laatste twee criteria betreffen de kerncriteria. De kerncriteria zijn het belangrijkst voor de waardering van de kandidaten. De kandidaat die voldoet aan de drempelcriteria én het hoogst scoort ten aanzien van de kerncriteria, wordt gekozen als overheidsjurist van 2016.

I. drempelcriteria

  1. toegankelijke communicatie

De overheidsjurist schrijft, spreekt of communiceert op een - ook voor niet-juristen – zeer toegankelijke wijze en onderscheidt zich daarmee. De lezer kan goed uit de voeten met en wordt geboeid door de uitspraken, redeneringen, nota’s, adviezen etc. van deze overheidsjurist. De overheidsjurist legt met zijn communicatie een verbinding tussen de ‘juridische realiteit’ en de politieke, bestuurlijke en/of maatschappelijke realiteit. De overheidsjurist laat zien te beseffen dat inhoud en vorm twee belangrijke aspecten van zijn werk zijn.

Wie de lezer/ontvanger is, hangt mede af van de functie van de overheidsjurist. Het kan een juridisch professional zijn, zoals een rechter, maar ook een collega zonder juridische scholing of een burger.

  1. juridische professionaliteit en rolbewustheid

De overheidsjurist is zich duidelijk bewust van zijn rol en bewaart het evenwicht in de belangen die hij of zij vertegenwoordigt, met oog voor de wensen van de politiek en de kaders van de rechtsstaat. Deze overheidsjurist behartigt belangen met verve, bv. in pleidooien in de rechtszaal of in een ander gremium. De overheidsjurist is goed bekend met zijn rechtsgebied(en), plaatst problemen in de juiste kaders, vindt werkbare, degelijke oplossingen en kan anderen overtuigen. Deze overheidsjurist heeft zichtbaar professionele ambitie en plezier in zijn werk.

II. kerncriteria

  1. creativiteit

De winnende overheidsjurist is creatief (“out of the box”) en oplossingsgericht. De overheidsjurist is niet bang om van de gebaande paden af te wijken, gaat vernieuwend en waar nodig baanbrekend te werk en kan zijn voorstellen en aanpak overtuigend toelichten. De overheidsjurist is in staat om pragmatisch te handelen en te adviseren met tegelijkertijd een scherp oog voor de juridische beginselen, waaronder rechtsstatelijkheid en behoorlijk bestuur.

  1. verbindend vermogen

De winnende overheidsjurist ziet zichzelf als onderdeel van een groter verband - een projectgroep, afdeling, directie,  organisatie, ministerie of de (Rijks)overheid als geheel - en is in staat anderen (collega’s, ‘klanten’, lezers) deelgenoot te maken van zijn enthousiasme en betrokkenheid bij het recht. Hij kan bruggen slaan en stelt zich op een betrouwbare partner. Inlevingsvermogen, kennisdeling en waar mogelijk het verbinden van belangen en het nastreven van een gemeenschappelijk belang bepalen de werkwijze van deze overheidsjurist.

 

© JuristenRijk